POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
CENTRALNE PUBLIKACJE WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ PDO


Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych
  
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 2021
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża ozime 2021
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 2021
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 2021
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 2021
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Rośliny jare 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Ziemniak 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowate grubonasienne 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża jare 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak jary 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża ozime 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 2020
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Ziemniak 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak jary 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowate grubonasienne 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 2019
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak jary 2018
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Ziemniak 2018
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 2018
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 2018
Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 2018


Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (WPDO)
  
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 165. Życica mieszańcowa 2018-2020
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 164. Zboża ozime 2020 - jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 163. Bobowate grubonasienne i soja 2020
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 162. Oleiste 2020 (rzepak ozimy, rzepak jary)
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 161. Ziemniak 2020
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 160. Zboża jare 2020
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 159. Kukurydza 2020
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 158. Burak cukrowy 2020
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 157. Bobowate grubonasienne i soja 2019
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 156. Zboża ozime 2019 - jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 155. Ziemniak 2019
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 154. Oleiste 2019 (rzepak ozimy, rzepak jary)
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 153. Zboża jare 2019 - jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 152. Kukurydza 2019
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 151. Burak cukrowy 2019
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 150. Bobowate grubonasienne 2018 (bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, soja, wyka siewna)
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych WPDO z. 143 - Rzodkiew oleista 2017, 2016 (w międzyplonie ścierniskowym).
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 134. Wiechlinowate 2014-2016 (kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, życica wielokwiatowa, życica wielokwiatowa westerwoldzka).
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 129. Koniczyna biała w uprawie na zielonkę 2015,2016
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 100. Trawy pastewne 2012 – kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, kostrzewa trzcinowa, kupkówka pospolita, życica trwała.
Poplony ścierniskowe 2008-2010. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych
Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 91. Motylkowate drobnonasienne 2008-2011
Burak pastewny 2008. Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych

Archiwum

Publikacje odmianoznawcze z prasy rolniczej

Wyniki przezimowania odmian ZBOŻA OZIME (jęczmień, pszenica, pszenżyto) RZEPAK OZIMY 2016 (pdf)