INICJATYWA
BIAŁKOWA
COBORUWydarzenia

Zdjęcie przedstawia Planszę z tytułem  seminarium

27-28 września 2021 r.

W dniach 27-28 września 2021 roku odbyło się czternaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych, zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE.

Czytaj dalej
Spotkanie Inspektorów COBORU z kierownictwem Centrali COBORU

23 września 2021 r.

W dniu 23 września 2021 roku w siedzibie Centrali COBORU odbyło się spotkanie inspektorów COBORU z kadrą merytoryczną Centrali COBORU, poświęcone głównie omówieniu działalności badawczo-doświadczalnej COBORU w drugim i trzecim kwartale 2021 r.

Czytaj dalej

23 września 2021 r.

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska inauguruje pierwszy w historii Europejski Dzień Ekologii (EU Organic Day 2021), który będzie celebrowany corocznie w dniu 23 września.

Czytaj dalej
Wystąpienie dyrektora COBORU, prof. dra hab. Henryka Bujaka

17 września 2021 r.

W dniu 17 września 2021 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej gościliśmy prof. dra hab. Karola Wolskiego (Zakład Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dr hab. Tetianę Sladkowską z Żytomierskiego Agroekologicznego Uniwersytetu Narodowego.

Czytaj dalej
Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci