Zgłaszający odmiany/ hodowcy/ zachowujący:

Biorąc pod uwagę, występujące w ostatnich latach anomalie pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi oraz konieczność dochowania optymalnych dla poszczególnych gatunków terminów siewu i zakładania urzędowych doświadczeń COBORU, zarówno w zakresie badań OWT, jak i WGO, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych postanowił przyspieszyć terminy dostarczania prób materiału siewnego do badań urzędowych.

Obecnie, kwestie te reguluje Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ilości materiału siewnego odmian niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminy jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W niektórych gatunkach zaktualizowano również wymagania dotyczące ilości materiału siewnego, a w gatunkach roślin sadowniczych wymagania fitosanitarne, które powinien spełniać materiał szkółkarski.

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższym zarządzeniem i przestrzeganie wyznaczonych terminów dostarczenia nasion do wskazanych punktów doświadczalnych COBORU.

Nie dotrzymanie wskazanych w zarządzeniu terminów dostarczenia materiału siewnego do wyznaczonych przez COBORU punktów doświadczalnych będzie skutkowało wyłączeniem odmiany z badań w danym sezonie doświadczalnym.

Porejestrowe
Doświadczalnictwo
Odmianowe
i Rekomendacja
Odmian


Inicjatywa
Białkowa
COBORU


Działania
COBORU
na rzecz
rolnictwa
ekologicznego


Wydarzenia

wystąpienie mgr inż. Arkadiusza Kalinowskiego – dyrektora SDOO w Krzyżewie

21-22 września 2023 r.

W dniach 20 i 21 września 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada kierownictwa Centrali COBORU z dyrektorami i głównymi księgowymi stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO).

Czytaj dalej
Rozpoczęcie spotkanie prze dyr. COBORU H. Bujaka i M. Behnke

8 września 2023 r.

W dniu 8 września 2023 roku na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Śremie Wójtostwie w województwie wielkopolskim, wchodzącego w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej, odbył się IV Krajowy Dzień Soi i Słonecznika Czytaj dalej

Minister Rolnictwa R. Telus na stoisku COBORU – bliski plan

2-3 września 2023 r.

W dniach 2 - 3 września 2023 roku w Częstochowie odbyły się coroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie wraz z imprezą towarzyszącą „XXXII Krajową Wystawą Rolniczą”.

Czytaj dalej
plakat XXX krajowe dni ziemniaka w Marianowie

18-20 sierpnia 2023 r.

W dniach 18-20.08.2023 odbyły się XXX Krajowe Dni Ziemniaka - Potato Poland 2023. Dla osób zwiedzających targi były zlokalizowane na polach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Marianowie w woj. podlaskim.

Czytaj dalej


IV KRAJOWE DNI POLA


Sielinko, 3-5 czerwiec 2023r.
Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci