POREJESTROWE DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPAWY W GATUNKACH ROŚLIN ROLNICZYCH w roku 2021
 
     W celu uzyskania listy odmian rekomendowanych do uprawy w danym gatunku w poszczególnych województwach należy wybrać  gatunek.
     W tabelach odmiany uszeregowano w zależności od częstotliwości wyboru na LOZ, a w przypadku równej liczby województw w kolejności alfabetycznej. W tabelach dla odmian rekomendowanych podano rok, w którym odmiany te po raz pierwszy zalecano do uprawy w województwie.
 
  Bobik
  Groch siewny
  Jęczmień jary
  Jęczmień ozimy
  Kukurydza na kiszonkę
  Kukurydza na ziarno
  Łubin wąskolistny
  Łubin żółty
  Owies
  Pszenica jara
  Pszenica ozima
  Pszenżyto jare
  Pszenżyto ozime
  Rzepak jary
  Rzepak ozimy
  Soja
  Ziemniak
  Żyto ozime