OGŁOSZENIA
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W SŁUPIA
  Treść ogłoszenia:
  Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność COBORU, położonej w woj. Świętokrzyskim, gmina Słupia, miejscowość Słupia, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 399 o powierzchni 209 m2.

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 30.07.2024 r.

  Przetarg odbędzie się 05 sierpnia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala konferencyjna COBORU.

  Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W BOBROWNIKACH
  Treść ogłoszenia:
  Dyrektor COBORU ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych: Przedmiotem sprzedaży jest część nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bobrowniki (obręb geodezyjny Rudnicze), gmina Wągrowiec, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 129/49 o powierzchni 0,0320 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze P01B/00060663/3

  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 25.07.2024 r. r.

  Przetarg odbędzie się 31 lipca 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala konferencyjna COBORU.

  Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W KOŚCIELCU
  Treść ogłoszenia:
  Dyrektor COBORU ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana usytuowana w Kościelcu, przy ulicy Tureckiej, powiat kolski, województwo wielkopolskie,
  • Nieruchomość zabudowana oznaczona ewidencyjnie nr 62/9 o powierzchni 0,2370 ha, zabudowana czterema budynkami gospodarczymi, dla których urządzona jest księga wieczysta nr KN1K/00059111/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kole.
  • Nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym z dwoma budynkami garażowymi i budynkiem gospodarczym, oznaczona ewidencyjnie nr 62/10 o powierzchni 0,1268 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KN1K/00051805/6.


  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 29.07.2024 r.

  Przetarg odbędzie się 02 sierpnia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala konferencyjna COBORU.

  Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI W SZCZECINIE DĄBIU
  Data obowiązywania: od 25.10.2023 r. do 04.01.2024 r.

  Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Treść ogłoszenia:
  Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność COBORU, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiat Szczecin, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, obręb 4906 Szczecin-Dąbie:
  BLOK A:
  Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 10/1 o powierzchni 0,3596 ha , 10/5 o powierzchni 4,9228 ha, 12/3 o powierzchni 1,3114 ha, o łącznej powierzchni 6,5938 ha,
  BLOK B:
  Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 15 o powierzchni 1,3974 ha, 16 o powierzchni 1,9495 ha, o łącznej powierzchni 3,3469 ha,
  BLOK C:
  Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 17 o powierzchni 4,4391 ha, 18 o powierzchni 1,7770 ha, 19 o powierzchni 1,5334 ha, 20 o powierzchni 1,8384 ha o łącznej powierzchni 9,5879 ha,
  BLOK D:
  Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 22 udział 509/1529 o powierzchni 0,0509 ha, 23 o powierzchni 5,1769 ha, 24 o powierzchni 0,2465 ha, 25/2 o powierzchni 3,4075 ha, 26 o powierzchni 0,2593 o łącznej powierzchni 9,1411 ha,
  dla której urządzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00150034/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych .
  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 28 grudnia 2023 r.
  Przetarg odbędzie się 04 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala kinowa COBORU.

  Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.