OGŁOSZENIA
Postanowienia o zamiarze wpisu lub odmowy wpisu odmiany do krajowego rejestru (KR)

Po upływie 10 dni roboczych od ukazania się informacji o zamiarze wpisu lub zamiarze odmowy wpisu odmiany do KR
podejmowane są odpowiednie decyzje rejestrowe w tej sprawie.
Do dnia wydania tych decyzji poniższe postanowienia zamieszczone są na stronie internetowej COBORU.