Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

 
Wizyty hodowców, zgłaszających i zachowujących odmiany oraz ich przedstawicieli, a także innych osób z zewnątrz, w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Spotkania należy umawiać telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe w zakładce Kontakt). Na umówione spotkanie prosimy przybyć punktualnie, udać się do budynku głównego (Słupia Wielka 34) i stosować się do ustalonych zasad.
WYDARZENIA  
24 czerwca 2021 r.
W dniu 24 czerwca 2021 roku na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) odbył się II Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie, zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. ....  Więcej
20 czerwca 2021 r.
W dniu 20 czerwca br. w Gnieźnie odbyły się uroczyste obchody 125-lecia istnienia i 25-lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Katedrze Gnieźnieńskiej, którą celebrował Prymas Polski abp Wojciech Polak. ....  Więcej
19 czerwca 2021 r.
W dniach 19 i 20 czerwca 2021 roku odbyły się II Krajowe Dni Pola w Minikowie, w których udział wzięli dyrektor COBORU, prof. dr hab. Henryk Bujak, prof. dr hab. Edward S. Gacek, pracownicy Centrali oraz Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian. ....  Więcej
10 czerwca 2021 r.
W dniu 10 czerwca br. Dyrektor COBORU, w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wręczył czterem pracownikom Centrali COBORU Dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne krajowe osiągnięcia mające znaczenie dla wdrożenia postępu w rolnictwie. ...  Więcej
8 czerwca 2021r.
W dniu 8 czerwca 2021 roku w Centrali COBORU odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. przyznawania wyłącznego prawa do odmian w zakresie roślin rolniczych, warzywnych i częściowo ozdobnych. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia