STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Nazwiska, siedziby, adresy e-mail i tel. kom. inspektorów:

Wiktor Bieniewicz ZDOO w Głodowie W.Bieniewicz.inspektor@coboru.gov.pl +48 661 496 334
Michał Dybowski ZDOO w Łyskach M.Dybowski.inspektor@coboru.gov.pl +48 504 250 384
Piotr Pszczółkowski ZDOO w Uhninie P.Pszczolkowski.inspektor@coboru.gov.pl +48 663 772 769
Adam Skórka SDOO w Zybiszowie A.Skorka.inspektor@coboru.gov.pl +48 784 375 276