SME fund


Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w tym roku kontynuuje swój fundusz wsparcia przeznaczonego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe dotyczy praw własności intelektualnej (IP).

W tegorocznej edycji funduszu dostępne są cztery vouchery dla przedsiębiorców – w tym najciekawszy dla polskich firm i hodowców roślin - kwota 225 EUR na opłatę za zgłoszenie odmiany do CPVO formie online.

Kupony dostępne dla MŚP w 2023:
Voucher 1 – „IP scan” – kwota do 1 350 EUR na porady ekspertów dotyczące strategii w zakresie własności intelektualnej;
Voucher 2 – znaki towarowe i wzory – kwota 1 000 EUR do wykorzystania na kwalifikujące się opłaty;
Voucher 3 – Patenty – kwota 1 500 EUR do wykorzystania na kwalifikujące się opłaty;
Voucher 4 – Wspólnotowa ochrona odmian roślin – kwota 225 EUR na opłatę za zgłoszenie odmiany online.

Seminaria internetowe (webinaria w j. angielskim) dotyczące programu zawierają wskazówki dla wnioskodawców:
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4914#section-0
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=4982

Więcej o Funduszu MŚP (w języku polskim):
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund
Więcej o EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/web/guest/home

„Ideas Powered for business SME Fund” to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana za pośrednictwem Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).