WYNIKI PRZETARGÓW


 
19.06.2024Dostawa samochodu (2024/BZP 00357124)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
08.08.2023Usługi serwisowe urządzeń IT (2023/BZP 00310662/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
12.12.2022Dostawa, montaż, posadowienie oraz uruchomienie 46 automatycznych stacji meteorologicznych (2022/S 215-616509)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
30.11.2022Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00451115/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
28.10.2022Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej (2022/BZP 00379355/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
07.10.2022Opracowanie koncepcji - modernizacji instalacji c.o. (2022/BZP 00350682/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
12.09.2022Wykonanie dokumentacji projektowej wg. zaleceń PPOŻ (korekta ogłoszenia nr 2022/BZP 00315570/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
23.08.2022Wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji architektoniczno-budowlanej na przebudowę pomieszczeń po przedszkolu (2022/BZP 00294176/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
22.08.2022Wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej na przebudowę stołówki (2022/BZP 00289577/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
09.08.2022Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej (2022/BZP 00268293/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
09.08.2022Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej (2022/BZP 00259670/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
12.07.2022Wykonanie dokumentacji projektowej wg. zaleceń PPOŻ (2022/BZP 00206109/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
08.06.2022Opracowanie projektu i dokumentacji technicznej (2022/BZP 00186169/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
18.10.2021Remont holu przyziemia budynku administracyjnego (2021/BZP 00194475/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
28.07.2021Dostawa 4 samochodów typu kombivan (2021/BZP 00119106/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
28.07.2021Usługi serwisowe urządzeń IT (2021/BZP 00115598/01)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
10.11.2020Roboty budowlane (598692-N-2020)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
04.11.2020Roboty budowlane (598867-N-2020)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
07.09.2020Roboty budowlane (575889-N-2020)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
25.08.2020Roboty budowlane (568319-N-2020)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
05.06.2020Dostawa zestawu poligraficznego wraz z montażem i uruchomieniem (542738-N-2020)Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych