REJESTRACJA KOLEJNEGO ZACHOWUJĄCEGO ODMIANĘ


Odmiana wpisana do KR, nie objęta ochroną prawną może być zachowywana przez więcej niż jednego zachowującego tę odmianę.

Wniosek o wpis kolejnego zachowującego odmianę do krajowego rejestru (KR) składa do dyrektora COBORU zachowujący tę odmianę w jednym egzemplarzu.

   Wniosek o wpis kolejnego zachowującego odmianę do krajowego rejestru (KR):  formularz - format .docW przypadku odmian mieszańcowych do wniosku należy dołączyć zgodę hodowcy na zachowywanie składników tej odmiany.

Opłata za złożenie wniosku o wpis kolejnego zachowującego odmianę do KR wynosi 500 zł, niezależnie od gatunku.

Terminy zgłaszania są adekwatne do terminów składania wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru.