STAWKI OPŁAT ZA OCHRONĘ ORAZ TERMINY ICH UISZCZANIAZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 60 poz. 567; zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 2166) stawki opłat wynoszą:

Lp. Tytuł opłaty Stawki opłat w zależności od grupy roślin
I II III IV V VI VII
1. Za złożenie wniosku o przyznanie wyłącznego prawa 500 zł
2. Za każdy sezon wegetacyjny badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmiany przed przyznaniem wyłącznego prawa 1040 zł 980 zł 920 zł 860 zł 790 zł 550 zł 500 zł
3. Za przyznanie wyłącznego prawa 100 zł
4. Za każdy rok utrzymywania wyłącznego prawa

- przez okres pierwszych 5 lat

- w następnych latach
 
200 zł
400 zł


1. Grupy roślin

Grupa I

 • burak cukrowy, jęczmień jary, kukurydza, owies zwyczajny (w tym owies bizantyjski), pszenica zwyczajna, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, ziemniak, żyto ozime;

Grupa II

 • jęczmień ozimy, koniczyna łąkowa (koniczyna czerwona), lucerna mieszańcowa, lucerna siewna, pszenica twarda, rzepak jary, życica trwała (rajgras angielski), życica wielokwiatowa (rajgras włoski i rajgras holenderski);

Grupa III

 • rośliny rolnicze: bobik, burak pastewny, festulolium, groch siewny, koniczyna biała, konopie, kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, len zwyczajny, mak, mozga kanaryjska (kanar), owies nagi (owies nagoziarnisty), pszenica orkisz, pszenżyto jare, rzepik, rutwica wschodnia, słonecznik, tymotka łąkowa, wiechlina błotna, wiechlina gajowa, wiechlina łąkowa, wiechlina zwyczajna, wyczyniec łąkowy,
 • rośliny warzywne: burak ćwikłowy, burak liściowy, cebula (w tym echalion), cebula siedmiolatka (czosnek dęty), cykoria korzeniowa, cykoria liściowa, cykoria sałatowa, endywia, fasola wielokwiatowa, fasola zwykła, groch siewny (łuskowy i cukrowy), kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta włoska, karczoch hiszpański (kard), karczoch zwyczajny, koper włoski (fenkuł), kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca, marchew, oberżyna, ogórek, pomidor, por, rabarbar, roszponka warzywna, sałata, seler, skorzonera (wężymord), szalotka, szczypiorek, szparag, trybuła ogrodowa,
 • rośliny sadownicze: jabłoń, śliwa domowa, wiśnia (odmiany owocujące i podkładki);

Grupa IV

 • rośliny rolnicze: brukiew, esparceta siewna, facelia błękitna, gorczyca biała, gorczyca sarepska, kapusta pastewna, kminek zwyczajny, komonica zwyczajna, koniczyna białoróżowa (koniczyna szwedzka), koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), koniczyna perska, kostrzewa nitkowata, kostrzewa owcza, kostrzewa szczeciniasta, kostrzewa trzcinowa, lucerna chmielowa, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, mietlica biaława, mietlica pospolita, mietlica psia, mietlica rozłogowa, rajgras wyniosły (rajgras francuski), rzodkiew oleista, soja, stokłosa uniolowata, tymotka kolankowata, wyka siewna, wyka kosmata, życica mieszańcowa (rajgras oldenburski), żyto jare,
 • rośliny warzywne: bób, brokuł, czosnek pospolity, dynia olbrzymia, dynia zwyczajna, jarmuż, kawon (arbuz), melon, papryka, pietruszka, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, szpinak,
 • rośliny sadownicze: malina, truskawka;

Grupa V

 • inne rośliny, niewymienione w grupach I - IV, których odmiany wpisuje się do krajowego rejestru;

Grupa VI

 • anturium uprawne, chryzantema wielkokwiatowa, gerbera, róża (odmiany uprawiane pod osłonami);

Grupa VII

 • inne rośliny, niewymienione w grupie VI, których odmian nie wpisuje się do krajowego rejestru.


2. Terminy wnoszenia opłat


 • Opłatę za złożenie wniosku o przyznanie wyłącznego prawa do ochrony wnosi się łącznie z jego złożeniem.
 • Opłatę za pierwszy i każdy następny sezon wegetacyjny, w którym przeprowadza się urzędowe badania OWT , wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o terminie rozpoczęcia badań.
 • Opłatę za przyznanie wyłącznego prawa oraz za pierwszy rok kalendarzowy utrzymywania wyłącznego prawa wnosi się w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania wyłącznego prawa.
 • Za drugi i każdy następny rok kalendarzowy utrzymywania wyłącznego prawa opłaty wnosi się do końca czerwca każdego roku kalendarzowego.

3.

Jeżeli badania OWT są wykonywane łącznie w celu wpisania odmiany do krajowego rejestru i w celu przyznania wyłącznego prawa do tej odmiany, to za badania te pobiera się jedną opłatę.

4.

Opłata za badania OWT odmiany mieszańcowej, niezależnie od jej struktury, stanowi dwukrotność odpowiedniej opłaty, jeżeli badane są składniki tej odmiany.

5.

Wniesiona opłata za utrzymywanie wyłącznego prawa za dany rok kalendarzowy podlega zwrotowi, jeżeli odmiana została skreślona z księgi w pierwszym półroczu tego roku.


Opłaty wnosi się na poniższy rachunek bankowy, przy czym konieczne jest podanie tytułu opłaty oraz gatunku i odmiany, za którą opłata jest uiszczana.

Numer rachunku bankowego:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu
nr 74 1130 1088 0001 3110 3520 0005

UWAGA: Na rachunek bankowy COBORU powinna wpłynąć pełna kwota opłaty; koszty bankowe pokrywa wpłacający.