Szkolenie dla urzędowych kwalifikatorów WIORIN w Poznaniu


W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej oraz w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej w dniach 5 i 6 czerwca 2024 r. odbyło się szkolenie doskonalące dla urzędowych kwalifikatorów Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Podczas szkolenia zostały omówione zasady rejestracji odmian i procedury związane z tzw. ruchem odmianowym oraz wyszukiwanie odmian w Krajowym rejestrze i wspólnotowych katalogach przez Panią mgr inż. Alicje Rutkowską-Łoś. W drugiej części szkolenia przeprowadzone zostały zajęcia praktyczne na polach doświadczalnych SDOO w Słupi Wielkiej.

Specjalistki realizujące urzędowe doświadczenia z gatunkami roślin zbożowych i wiechlinowatych w SDOO w Słupi Wielkiej zapoznały uczestników szkolenia z zakresem biologicznych cech charakterystycznych dla poszczególnych gatunków, z zasadami rozpoznawania odmian i z podstawowymi cechami wyróżniającymi poszczególne odmiany oraz z informacjami z oceny tożsamości i czystości odmianowej.

Ważnym uzupełnieniem szkolenia była również wizyta w Centralnym Magazynie Nasion.