Szkolenie dla kwalifikatorów polowych


W Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej oraz w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej w dniach 3,4 i 16 czerwca 2024 r. odbyło się szkolenie dla przyszłych kwalifikatorów polowych organizowane przez Polską Izbę Nasienną w Poznaniu.

W pierwszej części szkolenia została omówiona tematyka z zakresu odmianoznawstwa poszczególnych grup roślin na miejscu w Centrali COBORU.

Następnie zajęcia praktyczne na polach doświadczalnych SDOO w Słupi Wielkiej poprowadziły Specjalistki działu badawczo-doświadczalnego SDOO w Słupi Wielkiej.

Specjalistki realizujące doświadczenia odrębności wyrównania i trwałości (OWT) oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej (OTICO) gatunków roślin zbożowych, wiechlinowatych oraz oleistych zapoznały uczestników szkolenia z cechami charakterystycznymi dla wybranych gatunków, z podstawowymi cechami wyróżniającymi poszczególne odmiany, z zasadami rozpoznawania odmian oraz z informacjami z oceny tożsamości i czystości odmianowej.