Wizyta specjalistów UKZUZ w COBORU 8-9 maja 2024


W dniach 8-9 maja 2024 r. w SDOO w Głubczycach, Centrali COBORU w Słupi Wielkiej oraz w SDOO w Słupi Wielkiej odbyła się wizyta robocza specjalistów Oceny Wartości Gospodarczej odmian z Centralnego Instytutu Nadzoru i Badań w Rolnictwie – Ústřední Kontrolní a Zkušební Ustav Zemědělský (UKZUZ) z Brna, zajmującego się m.in. rejestracją i ochroną prawną odmian w Republice Czeskiej. Wizyty te wpisują się w wieloletnią owocną współpracę UKZUZ i COBORU

Delegacji przewodniczyła kierownik biura WGO pszenicy Vladimíra Horáková, a w jej skład wchodzili ponadto: kierownik biura WGO roślin strączkowych František Vytiska oraz specjaliści WGO pszenicy: Klára Schrieblová i Pavla Jandásková.

Na spotkaniu w Centrali COBORU przedstawiciele obu stron przedstawili prezentacje dotyczące podstaw prawnych, struktury organizacyjnej oraz zakres działalności COBORU i UKZUZ, w tym działalności doświadczalnej.

Goście mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Laboratorium Chemiczno-Technologicznego i Centralnym Magazynem Nasion, wchodzącym w skład SDOO w Słupi Wielkiej.