Wizyta studentów UP Wrocław


W dniu 8.05.2024 r. na terenie Centrali COBORU oraz w Stacji Oceny Odmian w Słupi Wielkiej odbyła się wizyta studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Studenci wysłuchali wykładów na temat struktury organizacyjnej i zadań COBORU oraz zakresu badań urzędowych OWT i WGO.

Następnym etapem była wizyta w Centralnym Magazynie Nasion COBORU, Laboratorium Chemiczno-Technologicznym oraz na polach doświadczalnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian.