Konferencja Metodyczna COBORU


W dniach 13-14 lutego 2024 roku w hotelu Diune Hotel*****& Resort w Kołobrzegu odbyła się Konferencja Metodyczna COBORU pod hasłem „Rejestracja odmian ważnym elementem porządkowania rynku nasiennego w naszym kraju”. W konferencji udział wzięli: kadra kierownicza i specjaliści Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego z całego kraju. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 210 osób.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili m.in.: Pan Jarosław Rzepa – Poseł na Sejm RP, Pan Rafał Rosiński - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Profesor Roman Kierzek - Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu i Pan Marcin Matusiak - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rybactwa Zachodnio-pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU oraz zasad, procedur i statystyk dotyczących rejestracji odmian roślin uprawnych w Polsce i Unii Europejskiej, a także planów w zakresie działalności badawczo-doświadczalnej, szkoleniowej i promocyjnej COBORU na 2024 r.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono realizację zamierzeń remontowych i inwestycyjnych w COBORU w latach 2022-2023 r. i planów w tym zakresie na 2024 r., temat związany ze stosowaniem środków ochrony roślin w doświadczalnictwie odmianowym, w tym łączne stosowanie agrochemikaliów oraz referat dotyczący uzależnienia od Internetu.

Trzecia sesja poświęcona omówieniu udziału COBORU w projekcie „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych objętego przez PROW 2014-2020 w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele paszowe” oraz przedstawiono w niej temat „Rolnictwo przyszłości” - rolnictwo precyzyjne i nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne maszyn dla rolnictwa.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej oraz specjalistów prowadzących badania OWT i WGO, w tym PDO.