Posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 25 stycznia 2023 r. na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (WZ PDO). Posiedzenie było poświęcone głównie ustaleniu listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa wielkopolskiego na 2024 r. oraz podjęciu decyzji dotyczących planu badań PDO w Wielkopolsce z roślinami jarymi (dobory odmian, lokalizacja doświadczeń).

W spotkaniu, poza członkami Wielkopolskiego Zespołu PDO, gościnnie uczestniczyli również Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Pan Krzysztof Grabowski oraz Dyrektor COBORU – prof. dr hab. Henryk Bujak i jego zastępca - Pan Marcin Behnke.

Posiedzenie zespołu było też okazja do wręczenia przez Pana Marszałka odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” Prof. Henrykowi Bujakowi – Dyrektorowi COBORU oraz Pani Justynie Rejmaniak – Kierownikowi Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie, koordynującej już od wiele lat sprawy związane z PDO w województwie wielkopolskim.