Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych


W dniu 24 stycznia 2024 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2022-2025, obejmujące odmiany obu grup roślin. Posiedzeniu Komisji przewodniczył prof. Marek Mrówczyński.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin oleistych i włóknistych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 23 nowych odmian roślin oleistych (21 odmian rzepaku ozimego oraz po jednej odmianie rzepaku jarego i gorczycy białej).

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, Dyrektor COBORU wyda postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Rzepak ozimy
 • Bernstein (nazwa hodowlana - WRH 648)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Create (nazwa hodowlana - DMH 569)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Cromputer (nazwa hodowlana - RAP 637)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • DK Exigent (nazwa hodowlana - DMH 513)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
 • Hiberia (nazwa hodowlana - MH 19HR1039)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Invigor 2050 (nazwa hodowlana - 1EW0282)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: BASF Polska Spółka z o.o.
 • LG Abraham (nazwa hodowlana - LE20/441)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Alacroix (nazwa hodowlana - LE21/450)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Alpine (nazwa hodowlana - LE20/440)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Armada (nazwa hodowlana - LE20/435)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Atacama (nazwa hodowlana - LE20/436)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Avenger (nazwa hodowlana - LE21/446)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Tarantula (nazwa hodowlana - LE21/458)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LID Caliento (nazwa hodowlana - LDC21117)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • LID Invicto (nazwa hodowlana - LDC21113)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • LID Sandro (nazwa hodowlana - LDC21120)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • Nebraska (nazwa hodowlana - WRH 646)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Mammut (nazwa hodowlana – RAP21297W11)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • PT312 (nazwa hodowlana – X19WT219C)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • SM Bolt (nazwa hodowlana – BKH 6221)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
 • Telly (nazwa hodowlana - RAW1220-087)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
Rzepak jary
 • Invigor 305 PS (nazwa hodowlana - 1EN0034)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: BASF Polska Spółka z o.o.
Gorczyca biała
 • Hanna (nazwa hodowlana - NAS/GB/1-2021)
  Odmiana populacyjna przydatna do uprawy na nasiona i do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: Nasionex sp. z o.o.