IPM Essen 2024


Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) kontynuuje wieloletnią tradycję uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Roślin, Technologii, Florystyki i Urządzeń Ogrodniczych IPM w Essen (Niemcy)

COBORU po raz kolejny uczestniczył w targach IPM ESSEN na wspólnym stoisku CPVO z biurami badawczymi krajów partnerskich: Bundessortenamt (Niemcy), Naktuinbouw (Holandia) i GEVES (Francja). Takie wydarzenie stanowi wyjątkową okazję do nawiązania kontaktów z hodowcami i użytkownikami odmian.

Szczegóły wydarzenia
IPM 2024 odbyło się w dniach 23–26 stycznia 2024 r. w Essen w Niemczech.

O CPVO
Od chwili swojego powstania w 1995 r. CPVO odpowiada za zarządzanie systemem ochrony prawnej odmian roślin Unii Europejskiej. Dzięki jednemu zgłoszeniu hodowcy na całym świecie mogą otrzymać Prawo Hodowcy Roślin (PBR) ważne w całej Unii Europejskiej. Do tej pory CPVO rozpatrzyło ponad 81 000 wniosków i przyznało ponad 65 000 praw hodowców do odmian roślin w UE.

Unia Europejska jest ważnym rynkiem dla roślin ozdobnych
UE charakteryzuje się jedną z najwyższych na świecie gęstości produkcji kwiatów. CPVO odgrywa kluczową rolę w ochronie sektora ogrodniczego UE i co roku przyznaje około 1150 tytułów na rośliny ozdobne. W 2023 roku najwięcej wniosków miały gatunki ozdobne (+/- 40%), co sytuuje je przed gatunkami rolniczymi (+/-30%) i roślinami sadowniczymi/warzywami (+/- 30%).

Wpływ na gospodarkę i środowisko
Niedawne badania, których współautorem jest Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), pokazuje, że system praw do ochrony odmian roślin (CPVR), zarządzany przez CPVO, wnosi dodatkowe 13 miliardów euro do PKB UE. System odpowiada również za 15% bieżącej produkcji gatunków ozdobnych w UE.

Uczestnictwo w IPM ESSEN
Targi zgromadziły ponad 1403 wystawców z ponad 43 krajów oraz przyciągnęły około 36000 odwiedzających. Tegoroczna edycja targów po raz kolejny została wyróżniona szczególnie wysokim poziomem profesjonalnej publiczności. Duże zainteresowanie wzbudziły rośliny tolerancyjne na zmiany klimatyczne i promujące różnorodność biologiczną, a także innowacje w zakresie zrównoważonej produkcji. W porównaniu do roku poprzedniego IPM ESSEN 2024 odnotowało wzrost międzynarodowości swojej publiczności.