Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka


W dniu 23 stycznia 2024 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom buraka, które prowadził jej zastępca przewodniczącego komisji dr hab. inż. Miroslaw Nowakowski, prof. IHAR-PIB.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian buraka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 19 nowych odmian buraka cukrowego.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian buraka, Dyrektor COBORU zamierza wydać postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian buraka cukrowego:

 • Adorata KWS (nazwa hodowlana - 2K379)
   Odmiana typu wysoko-plennego, normalno-cukrowego o bardzo dużej odporności na chwościka buraka, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Balancia KWS (nazwa hodowlana - 2K352)
   Odmiana typu wysoko-plennego, normalno-cukrowego o bardzo dużej odporności na chwościka buraka. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • BTS 7945 N (nazwa hodowlana - B2309)
   Odmiana typu wysoko-plennego, normalno-cukrowego o bardzo dużej odporności na chwościka buraka, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: Betaseed GmbH
 • BTS 1920 (nazwa hodowlana - B2290)
   Odmiana typu wysoko-plennego, normalno-cukrowego o bardzo dużej odporności na chwościka buraka. Zgłaszający: Betaseed GmbH
 • BTS 2095 N (nazwa hodowlana - B1276)
  Odmiana typu normalno-plennego, wysoko-cukrowego o bardzo dużej odporności na chwościka buraka, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: Betaseed GmbH
 • BTS 2795 N (nazwa hodowlana - B2299)
   Odmiana typu nisko-plennego, wysoko-cukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: Betaseed GmbH
 • FD Epic (nazwa hodowlana - FD22B5013)
   Odmiana typu wysoko-plennego, nisko-ocukrowego. Zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
 • FD Pagaj (nazwa hodowlana - FD22B5016)
   Odmiana typu nisko-plennego, normalno-cukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
 • Focus (nazwa hodowlana – HI1565)
  Odmiana typu normalno-plennego, nisko-cukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: Hilleshög sp. z o.o.
 • Giewont (nazwa hodowlana - SV2684)
  Odmiana typu wysoko-plennego, normalno-cukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.
 • Idetta KWS (nazwa hodowlana - 2K396)
   Odmiana typu wysoko-plennego, nisko-cukrowego o bardzo dużej odporności na chwościka buraka. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Jarema (nazwa hodowlana - KTA2112)
   Odmiana typu normalno-plennego, nisko-cukrowego. Zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
 • Kazuar (nazwa hodowlana - SV2683)
  Odmiana typu normalno-plennego, normalno-cukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.
 • Liwia (nazwa hodowlana – PPW 7721)
  Odmiana typu nisko-plennego, wysoko-cukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
 • Magdalena KWS (nazwa hodowlana - 2K395)
   Odmiana typu wysoko-plennego, normalno-cukrowego o bardzo dużej odporności na chwościka buraka. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Smart Modenta KWS (nazwa hodowlana - 2K367)
   Odmiana „Conviso Smart”, typu nisko-plennego, normalno-cukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • ST Gdansk (nazwa hodowlana - ST22504)
   Odmiana typu normalno-plennego, normalno-cukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • ST Krakow (nazwa hodowlana - ST22303)
   Odmiana typu normalno-plennego, normalno-cukrowego. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Topgun (nazwa hodowlana – MA4105)
  Odmiana typu normalno-plennego, nisko-cukrowego, z deklarowaną przez zgłaszającego odpornością na mątwika burakowego. Zgłaszający: DLF Beet Seed ApS