Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych


W dniu 18 stycznia 2024 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom zbóż jarych, które prowadził jej przewodniczący Prof. dr hab. Marek Korbas.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż jarych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż jarych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 24 nowych odmian zbóż jarych (pszenica zwyczajna – 8, jęczmień – 7, pszenżyto – 5, owies zwyczajny - 3 oraz jedną odmianę żyta), Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU zamierza wydać postanowienia o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień jary
 • Aristelle (nazwa hodowlana - SC 134-9F)
  Odmiana typu browarnego o dobrej do bardzo dobrej wartości technologicznej; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Furio (nazwa hodowlana - STH 12721)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Komplet (nazwa hodowlana NAD 7521)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Narrator (nazwa hodowlana NAD 7421)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • NOS Gambit (nazwa hodowlana - NOS 114.299-14)
  Odmiana typu browarnego o średniej do dobrej wartości technologicznej; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • NOS Playmaker (nazwa hodowlana - NOS 114.124-10)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Pazur (nazwa hodowlana NAD 7721)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Owies zwyczajny
 • Kreator (nazwa hodowlana - STH 13821)
  Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Vasco (nazwa hodowlana - STH 14121)
  Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Waran (nazwa hodowlana – NORD 20/126)
  Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pszenica zwyczajna jara
 • Copacabana (nazwa hodowlana - KOH 7521)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Ksymena (nazwa hodowlana - DC 520)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • KWS Facette (nazwa hodowlana - KW 610-4-20)
  Elitarna odmiana chlebowa (E); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • Leokadia (nazwa hodowlana - DC 821)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Magadan (nazwa hodowlana - BAUP 21.6011)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: SZB Polska sp. z o.o. sp. j.
 • Patricia (nazwa hodowlana - SEC 514-11-12)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Uwertura (nazwa hodowlana - STH 1721)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • WPB Lynx (nazwa hodowlana - WPB 15SW690-03)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pszenżyto jare
 • Dyzma (nazwa hodowlana - DC 14130)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Namaku (nazwa hodowlana - DC 15032)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Narval (nazwa hodowlana - DC 14076)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Nokturn (nazwa hodowlana - MAH 5221)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Pryzmat (nazwa hodowlana - MAH 5321)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Żyto jare
 • KWS Picaflor (nazwa hodowlana - KWS-SH05)
  Odmiana pastewna, mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.