Narada Kadry Kierowniczej COBORU


W dniach 19-20 grudnia 2023 roku w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była głównie przedstawieniu przez SDOO podsumowania roku gospodarczego, omówieniu zastosowanych w 2023 r ekoschematów oraz przewidywanego wpływu na finanse SDOO dwukrotnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

Ponadto przedstawiono plany dotyczące działalności badawczo-doświadczalnej, szkoleniowej i promocyjnej COBORU na 2024 r., zaawansowania planu modernizacji i rozwoju COBORU, zasady zatrudniania i pracy cudzoziemców w Polsce oraz plan wdrożenia w COBORU systemu e-Doręczeń i Elektronicznego Zarzadzania Dokumentami.

Narada była też okazją do uroczystego pożegnania Pan Henryka Pastuszka długoletniego dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie, Pani Haliny Topór długoletniego dyrektora i kierownika Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Masłowicach oraz Panów Jerzego Kamińskiego i Tomasza Rzepińskiego pracowników Biura Administracyjno-Ekonomicznego Centrali COBORU, którzy przeszli lub wybierają się w najbliższym czasie na zasłużoną emeryturę.