Spotkanie Biur Badawczych Polski, Estonii, Litwy i Łotwy


W dniu 13 grudnia 2023 roku w Białymstoku, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zorganizował spotkanie Biur Badawczych Polski, Estonii, Litwy i Łotwy poświęcone współpracy w zakresie prowadzenia przez COBORU badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian na rzecz biur badawczych krajów bałtyckich, zgłoszonych w tych krajach do Krajowego rejestru i/lub w celu przyznania hodowcom krajowego wyłącznego prawa do ich odmian.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Estonian Agricultural Board, Health and Propagating Material Department (cztery osoby), State Plant Protection Service of the Republic of Latvia (dwie osoby) i State Plant Service under the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania (dwie osoby). Stronę COBORU reprezentowali: Marcin Behnke – zastępca dyrektora COBORU ds. badawczo-doświadczalnych, Marcin Król – Kierownik Zakładu Badania i Oceny OWT oraz Michał Rębarz – Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą oraz Arkadiusz Kalinowski – dyrektor SDOO w Krzyżewie i Michał Dybowski - inspektor COBORU.

Na początku spotkania każda ze stron przedstawiła własną formę i strukturę organizacyjną, zadania statutowe oraz statystyki dotyczące Krajowego rejestru i krajowej ochrony prawnej odmian oraz przeprowadzono dyskusje nad problemami związanymi z tymi zagadnieniami w poszczególnych krajach. Następnie omówiono dotychczasową współpracę w zakresie prowadzenia przez COBORU badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) na rzecz urzędów rejestrowych Estonii, Litwy i Łotwy oraz dyskutowano nad propozycją COBORU dotyczącą odnowienia porozumień pomiędzy obecnymi na spotkaniu biurami badawczymi w przedmiotowym zakresie.