100-lecia kształtowania narodowych zasobów roślinnych Ukrainy


29 września 2023 roku w Kijowie (Ukraina) odbyła się międzynarodowa konferencja z okazji 100-lecia kształtowania narodowych zasobów roślinnych Ukrainy

W konferencji uczestniczyli ludzie nauki oraz przedstawiciele sektora rolniczego zarówno z Ukrainy, jak i innych krajów.

Dyrektor COBORU, Henryk Bujak, wygłosił w formie transmisji online jedno z przemówień inauguracyjnych spotkania.

Współpraca pomiędzy Ukraińskim Instytutem Badań Odmian Roślin oraz COBORU trwa od wielu lat. Wymiana wiedzy i doświadczenia z zakresu rejestracji odmian roślin i ochrony praw hodowcy jest jednym z ważniejszych elementów współpracy krajów Unii Europejskiej z Ukrainą.