Konferencja LiveSeeding w Polsce


W dniach 25-29 września 2023 w poznańskim Hotelu Altus odbyło się pierwsze z corocznych spotkań w ramach projektu LiveSeeding. W czasie spotkania partnerzy wykonali przegląd wyników i postępów oraz przyszłych działań. Dodatkowo prowadzone były warsztaty oraz dyskusje dotyczące między innymi rozwoju polityki UE w zakresie nowych technik hodowli i reformy prawa dotyczącego obrotu nasionami. Jednym z tematów były również aspekty społeczno-ekonomiczne ekologicznej hodowli roślin i nasiennictwa.

Goście konferencji odwiedzili część polskich partnerów projektu: PHR w Nagradowicach oraz COBORU Słupi Wielkiej i Śremie Wójtostwie.

Jako impreza towarzysząca 29 września miała również miejsca konferencja pod tytułem: Rozwój rynku i polityki sektora nasiennictwa ekologicznego w Polsce. Więcej szczegółów (w języku angielskim na stronie: https://liveseeding.eu/organic-seed-policy-conference-will-take-place-in-poland/

LiveSeeding to 4 letni projekt innowacyjny. Jego celem jest promocja rozwoju produkcji ekologicznego materiału siewnego i ekologicznej hodowli roślin, aby osiągnąć zrównoważenie i zróżnicowanie lokalnych systemów żywnościowych. https://liveseeding.eu/

Polskimi parterami projektu są: Polska Izba Nasienna, Poznańska Hodowla Roślin oraz COBORU.