Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW


W dniach 22-24 września 2023 r. odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGRO SHOW w podpoznańskich Bednarach. Jedna z największych plenerowych wystaw rolniczych w Europie, zorganizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Na prawie 130 tysiącach metrów kwadratowych swoje stanowiska zaprezentowało w tym roku 694 wystawców.

Wystawę w ciągu trzech dni odwiedziło blisko 81 tysięcy osób. Reprezentacja wystawców zagranicznych liczyła prawie 100 wystawców z 19 krajów. Na wystawie prezentowali się przede wszystkim producenci sprzętu i maszyn rolniczych, nie zabrakło również producenci nawozów, materiału siewnego, środków ochrony roślin, części zamiennych i także inne firmy świadczące usługi dla rolnictwa, oraz najważniejsze instytucje i agencje związane z branżą rolniczą.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przygotował stoisko, na którym zaprezentował swoją działalność urzędową w obszarach rejestracji, ochrony prawnej odmian oraz najważniejszego dla rolników elementu - rekomendacji odmian. Organizację i obsługą stoiska zajęła się Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Świebodzinie (woj. lubuskie).

Dużym zainteresowaniem odwiedzający stoisko COBORU cieszyły się rekomendacje odmianowe z List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ), oraz informacje na temat Inicjatywy Białkowej, których udzielali specjaliści z SDOO.