Narada kierownictwa COBORU


W dniach 20 i 21 września 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada kierownictwa Centrali COBORU z dyrektorami i głównymi księgowymi stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO). Narada poświęcona była głównie omówieniu sytuacji bieżącej jednostki, w tym finansowo-gospodarczej poszczególnych SDOO po pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku oraz przebiegu żniw.

Przedstawiono również zmiany w planie działalności merytorycznej COBORU na 2024 rok oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu księgowości oraz najważniejszych zasad funkcjonowania COBORU.