XXXII Krajowa Wystawa Rolnicza - Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie


W dniach 2 - 3 września 2023 roku w Częstochowie odbyły się coroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie wraz z imprezą towarzyszącą „XXXII Krajową Wystawą Rolniczą”.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych przygotował stoisko, na którym zaprezentował swoją działalność urzędową w obszarach rejestracji, ochrony prawnej odmian oraz najważniejszego dla rolników elementu - rekomendacji odmian. Za organizację i obsługę stoiska odpowiedzialną była załoga Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (woj. kujawsko-pomorskie).

Odwiedzający stoisko COBORU mieli możliwość zapoznania się z bieżącymi wydawnictwami oraz z ekspozycją odmian roślin rolniczych oraz warzyw i owoców. Informacje udzielane przez specjalistów na temat postępu odmianowego cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. XXXII Krajowa Wystawa Rolnicza przyciągnęła wyraźnie większą liczbę zwiedzających niż w 2022.

Stoisko COBORU odwiedził Pan Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Ryszard Zarudzki – zastępca Prezesa ARiMR, oraz wielu innych gości, którzy pozytywnie ocenili stoisko i zadania statutowe realizowane przez COBORU.

Dyrekcja COBORU składa jednocześnie serdeczne podziękowanie Dyrekcji i Specjalistom SDOO w Chrząstowie za zorganizowanie i obsługę stoiska COBORU