IV Krajowy Dzień Soi i Słonecznika


W dniu 8 września 2023 roku na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Śremie Wójtostwie w województwie wielkopolskim, wchodzącego w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej, odbył się IV Krajowy Dzień Soi i Słonecznika połączony z seminarium i prezentacją odmian na polach doświadczalnych. Współorganizatorem wydarzenia była Wielkopolska Izba Rolnicza.

Celem IV Krajowego Dnia Soi i Słonecznika była popularyzacja wiedzy na temat uprawy tych gatunków w naszym kraju oraz przedstawienie wyników badań z odmianami prowadzonych przez COBORU. Prezentacje na temat soi prowadził prof. dr. hab. J. Nawracała z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz A. Osiecka z COBORU. Informacje na temat uprawy słonecznika przedstawił dr hab. T. Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz J. Broniarz z COBORU.

W konferencji udział wzięli m.in.: Poseł Zbigniew Dolata, Pan Piotr Walkowski – Prezes WIR, Pan Juliusz Młodecki – Prezes KZPRiRB, Pan Jacek Rajewski - Przewodniczący KZK PDO, Pan Leszek Chmielnicki – Prezes PIN. Ponadto w konferencji uczestniczyli zainteresowani soją i słonecznikiem przedstawiciele nauki rolniczej z instytutów badawczych, krajowych i zagranicznych jednostek hodowlanych, uczniowie szkół rolniczych, pracownicy Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także doradcy i użytkownicy odmian. Łącznie w Krajowym Dniu Soi i Słonecznika wzięło udział 156 osób.

Na wniosek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” następującym osobom:

  • Justynie Rejmaniak - Kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie oraz koordynator na Wielkopolskę prac realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO),
  • Magdalenie Pawlak - Kierownik Działu Badawczo – Doświadczalnego Zakładu Doświadczalnego w Śremie Wójtostwie,
  • Romanowi Wojciechowskiemu wieloletniemu pracownikowi Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie.

Po części seminaryjnej i oficjalnej uczestnicy spotkania udali się na pole doświadczalne ZDOO w Śremie Wójtostwie, gdzie mieli możność zapoznania się m.in. z doświadczeniami soi i słonecznika.

Kierownictwo COBORU składa serdeczne podziękowania dyrektorowi SDOO w Słupi Wielkiej, Panu Rafałowi Cyfertowi, oraz pracownikom ZDOO w Śremie Wójtostwie pod kierownictwem Pani Justyny Rejmaniak za organizację IV Krajowego Dnia Soi i Słonecznika.