XXX Krajowe Dni Ziemniaka - Potato Poland 2023 MARIANOWO/ŁOMŻA


Logo ministerstwa rolnictwa i rozzwoju wsi,
plakat XXX krajowe dni ziemniaka w Marianowie


W dniach 18-20.08.2023 odbyły się XXX Krajowe Dni Ziemniaka - Potato Poland 2023. Dla osób zwiedzających targi były zlokalizowane na polach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Marianowie w woj. podlaskim.

W dniu 18.08.2023 (piątek), na terenie targów zorganizowany został dzień biznesowy dla klientów kluczowych branży i towarowych producentów rolnych, a po południu. w siedzibie Filharmonii Łomżyńskiej odbyła się Konferencja „Przetwórstwo przyszłością ziemniaka”. Jej celem była promocja regionu, możliwości inwestycyjnych i biznesowych oraz pokazanie szczególnych i kluczowych obecnie tematów dla rozwoju branży przetwórstwa ziemniaka w Polsce. Następnie scharakteryzowano sytuację na rynkach europejskich i światowych również w aspekcie sprzedaży polskich produktów przetwórstwa ziemniaczanego, w tym produktów skrobiowych, spirytusowych, frytek, chipsów i półproduktów ziemniaka - obierane, puree itp. Dr inż. Agnieszka Przewodowska Prezes Zarządu PMHZ wygłosiła m.in. referat: „Początek życia produktu - hodowla ziemniaka" oraz odbyły się dwa panele dyskusyjne:

  • Przemysł skrobiowy - obecna sytuacja, analiza branży i jej potrzeb w aktualnej sytuacji geopolitycznej wpływającej na jej rozwój,
  • Przetwórstwo ziemniaka - rynek retail sieci handlowej, półprodukty oraz rynek HoReCa szansą na zwiększenie polskiego eksportu ziemniaków przetworzonych i do spożycia krajowego w aspekcie ograniczeń fitosanitarnych.

W sobotę 19.08.2023 odbył się główny dzień targowy dla zwiedzających. Dla zainteresowanych zorganizowane były strefy: edukacyjno-promocyjne Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Polskiej Federacji Ziemniaka oraz wystawa maszyn rolniczych

W trakcie targów pracownicy SDOO w Krzyżewie i ZDOO w Marianowie w namiocie wystawowym udzielały informacji w zakresie odmian ziemniaka oferując również publikacje regionalne i krajowe COBORU. Ponadto dla zwiedzających ZDOO w Marianowie założyła poletka demonstracyjne z odmianami ziemniaka.

Podczas targów stoisko COBORU odwiedził Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Wiceminister Rolnictwa - Lech Antoni Kołakowski oraz dyrektor Departamentu Hodowli Roślin i Nasiennictwa MRiRW Pani Nina Dobrzyńska.

Fot. Wizyta Sekretarza Stanu MRiRW Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego oraz dyrektor Departamentu Hodowli Roślin i Nasiennictwa Pani Niny Dobrzyńskiej na stoisku COBORU.

Podczas targów odbył się również Festiwal Kulinarny Przetworów Polskich, którego celem było pokazanie lokalnego przetwórstwa oraz zainspirowanie zwiedzających do budowania własnego przetwórstwa warzywno-owocowego.

W godzinach wieczornych na targach odbyła się Uroczysta Gala XXX Krajowych Dni Ziemniaka - POTATO POLAND 2023, podczas której nastąpiło wręczenie medali targowych MRiRW za najbardziej innowacyjny produkt oraz nagrody okolicznościowe MRiRW - zasłużony dla rolnictwa i zasłużony dla branży ziemniaka, w tym nagrody specjalne za najlepsze przetwory i potrawy Festiwalu Kulinarnego Przetworów Polskich oraz wręczenie nagród za najsmaczniejszą odmianę ziemniaka - konkursu kulinarnego IHAR-PIB. Galę uświetnił Koncert Filharmonii Łomżyńskiej.

Odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymał dyrektor COBORU prof. dr hab. Henryk Bujak oraz pracownicy SDOO w Krzyżewie: Pani Regina Jabłonowska, Pan Mariusz Jabłonowski oraz Pan Wiesław Górka.

Centrala COBORU składa podziękowania dla ZDOO w Marianowie za duży wkład organizacyjny przy realizacji XXX Krajowych Dni Ziemniaka - Potato Poland 2023.