Dni soi 2023


Pod koniec sierpnia i w pierwszej połowie września 2023 roku, we wszystkich województwach wybrane SDOO/ZDOO zorganizowały imprezy polowe pod hasłem „Dzień Soi 2023”, popularyzujące i promujące uprawę soi w Polsce. W województwie wielkopolskim zorganizowało natomiast „Krajowy dzień Soi” imprezę towarzyszącą IV Krajowym Dniom Pola.

Były to głównie imprezy polowe, w trakcie których producenci mieli możliwość porównania ze sobą najnowszych odmian soi na poletkach pokazowych oraz w doświadczeniach odmianowych z soją prowadzonych w ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU. Dodatkowo, w trakcie imprez udzielano porad z zakresu doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony chemicznej soi.

W niektórych województwach część polowa poprzedzona była sesją seminaryjną gdzie fachowcy zajmujący się soją prezentowali najnowsze wyniki doświadczeń oraz doradzali czy warto i jak uprawiać soję w naszych warunkach.

Łącznie w trakcie tych imprez SDOO/ZDOO odwiedziło ponad dziewięćset osób, przy czym zainteresowanie imprezami było różne w poszczególnych punktach doświadczalnych.Lp Województwo SDOO/ZDOO Termin Liczba uczestników
1. Dolnośląskie SDOO w Zybiszowie 14.09.2023 r. 62
2. Kujawsko-Pomorskie SDOO w Chrząstowie 8.09.2023 r. 28
3. Lubelskie ZDOO w Czesławicach 14.09.2023 r. 38
4. Lubuskie SDOO w Świebodzinie 30.08.2023 r. 62
5. Łódzkie SDOO w Sulejowie 15.09.2023 r. 40
6. Małopolskie SDOO w Węgrzcach 7.09.2023 r. 16
7. Mazowieckie ZDOO w Kawęczynie (Radzików) 7.09.2023 r. 40
8. Opolskie SDOO w Głubczycach 8.09.2023 r. 250
9. Podkarpackie SDOO w Przecławiu 29.08.2023 r. 25
10. Podlaskie ZDOO w Marianowie 7.09.2023 r. 40
11. Pomorskie SDOO w Karzniczce 8.09.2023 r. 8
12. Śląskie SDOO w Pawłowicach 13.09.2023 r. 89
13. Świętokrzyskie SDOO w Słupi 31.08.2023 r. 25
14. Warmińsko-Mazurskie SDOO we Wrócikowie 8.09.2023 r. 10
15. Wielkopolskie ZDOO w Śremie Wójtostwie 8.09.2023 r. 156
16. Zachodniopomorskie ZDOO w Białogardzie 12-14.09.2023 r. 17
      Razem uczestników   906


Lokalizacja SDOO/ZDOO, które zorganizowały „Dzień Soi. 2023