Wizyta delegacji z Łotewskiego Uniwersytetu Przyrodniczo - Technicznego


26 czerwca 2023 roku w Centrali COBORU oraz 29 czerwca 2023 w ZDOO w Kochcicach, miała miejsce wizyta delegacji z Łotewskiego Uniwersytetu Przyrodniczo – Technicznego. W skład delegacji wchodzili: Pani Anda Rūtenberga – Āva - kierownik działu badania wartości gospodarczej (WGO) oraz łotewscy specjaliści WGO.

Pierwszego dnia wizyty goście zapoznali się z zadaniami i zakresem badań urzędowych COBORU, sprzętem doświadczalnym znajdującym się na wyposażeniu Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej oraz stanem aktualnie prowadzonych badań na polach doświadczalnych.

29 czerwca 2023 w ZDOO w Kochcicach podczas corocznego Dnia Pola delegacja z Łotwy miała okazję uczestniczyć w wykładach i prezentacjach polowych dotyczących List Odmian Zalecanych zbóż, rzepaku i bobowatych, nowych odmian, ochrony roślin i nawożenia.