II Krajowy Pokaz Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego w Tarnowie (woj. dolnośląskie)


W dniu 21 czerwca 2023 roku, na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Tarnowie (woj. dolnośląskie) odbył się II Krajowy Pokaz Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

W imprezie udział wzięli m.in. Pan Jacek Rajewski – przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO, przedstawiciele Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz zainteresowani rolnicy.

Z ramienia COBORU w spotkaniu uczestniczyli Dyrektor - prof. Henryk Bujak, jego zastępca – Marcin Behnke, prof. dr hab. Edward Gacek, Kierownik Zakładu Badań WGO – Tomasz Lenartowicz i kierownicy pracowni tegoż Zakładu oraz specjaliści z wszystkich jednostek COBORU prowadzący doświadczenia w ramach ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego w COBORU. W imprezie ogółem wzięło ponad 50 osób

Uczestników spotkania powitał prof. Henryk Bujak (Dyrektor COBORU) i Pan Marcin Włodarczyk (Dyrektor SDOO w Zybiszowie, któremu podlega ZDOO w Tarnowie). Część konferencyjna spotkania obejmowała pięć referatów: Pani dr Joanna Krzymińska - IOR-PIB w Poznaniu omówiła biologiczne i prośrodowiskowe metody ochrony roślin w uprawach ekologicznych, Pani Urszula Bogusiewicz (DODR Wrocław) przedstawiła statystyki dotyczące rolnictwa ekologicznego w woj. dolnośląskim, Prof. Henryk Bujak przedstawił europejski projekt dotyczący ekologii – LIVESEEDING, dr inż. Tomasz Lenartowicz (COBORU) zapoznał zebranych z działaniami COBORU dotyczącymi Ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego, a prof. Edward Gacek przedstawił koncepcję doświadczalnictwa odmianowego dla ekologicznych i niskonakładowych modeli gospodarowania, w ramach agroekologicznej transformacji rolnictwa.

Następnie uczestnicy Pokazu udali się na pola doświadczalne ZDOO w Tarnowie, gdzie można było zobaczyć doświadczenia prowadzone w płodozmianie ekologicznym z odmianami jęczmienia jarego, pszenicy orkisz jarej, pszenicy zwyczajnej ozimej i jarej, grochu siewnego, soi oraz ziemniaka.

W dniu następnym na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyły się warsztaty metodyczne dla specjalistów SDOO/ZDOO prowadzących doświadczenia w reżimie rolnictwa ekologicznego. Dodatkowo Panowie Paweł Szymona i i Marcin Gąbka (przedstawiciele Ekogwarancji - jednostki certyfikującej gospodarstwa ekologiczne) przedstawili zasady certyfikacji, w tym kontroli, jakie obowiązują gospodarstwa ekologiczne.