Konferencja Jubileuszowa z okazji XXV-lat funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego


W dniach 6-7 czerwca 2023 r. w Augustowie, na terenie województwa podlaskiego, odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji XXV-lat funkcjonowania porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

Konferencja została zorganizowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, pod honorowym patronatem: Pana Roberta Telusa - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego.

Celem konferencji było podsumowanie funkcjonowania systemu PDO w Polsce w minionym dwudziestopięcioleciu.

W dniu 6 czerwca br. w hotelu Warszawa w Augustowie odbyła się sesja jubileuszowa, natomiast w drugim dniu uczestnicy konferencji mieli możność zapoznania się z doświadczeniami PDO prowadzonymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie.

W konferencji udział wzięli m.in.: Lech Antoni Kołakowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pan Senator Jerzy Chróścikowski - przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Poseł Jarosław Rzepa, Pan Leszek Korzeniowski – były poseł i przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pani Nina Dobrzyńska i Pan Krzysztof Smaczyński – dyrektor i zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW; Pani Sylwia Jaskulska członek zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Tadeusz Łączyński - zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa; prezesi i członkowie zarządów izb rolniczych: Pan Mirosław Borowski (Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych), Pan Gustaw Jędrejek ( prezes Lubelskiej Izby Rolniczej), Pan Romuald Tański (prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej) i Pan Piotr Walkowski (prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej); Pan Profesor Tadeusz Michalski - Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy; Pan Jacek Rajewski - Przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO); dyrektorzy państwowych instytutów badawczych – Pan profesor Roman Kierzek (IOR-PIB w Poznaniu) i Pan Michał Rokicki (IHAR-PIB w Radzikowie); prezesi krajowych jednostek hodowlanych – Pani Danuta Hądzlik (PHR Tulce), Pan Tomasz Dudkiewicz (DANKO HR w Choryni), Pan Karol Marciniak (HR Smolice), Pan Piotr Serafin (MHR-HBP Kraków); Dyrektor ds. hodowli Pan Przemysław Matysik (HR Strzelce), prezesi i przedstawicele zagranicznych jednostek hodowlanych: Pan Cezary Urban (BASF Polska), Pani Muszyńska Dorota (Bayer Sp. z o.o.), Pan Paweł Dopierała (KWS Polska), Pan Krzysztof Wąsowicz (RAGT Semences Polska), Pan Andrzej Borychowski (Pioneer Hi-Bred Poland), a także członkowie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO oraz pracownicy Centrali COBORU oraz Stacji i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian, a także wielu innych zaproszonych gości. Obecni również byli twórców systemu PDO – Pan Profesor Edward Gacek, Pani Mirosława Domańska i Pan Kazimierz Pyziak.

Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 150 osób.

W trakcie Konferencji Jubileuszowej Prof. dr hab. Henryk Bujak w prezentacji pt. „XXV lat Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji odmian w Polsce” przypomniał najważniejsze założenia programu PDO i ich realizację, a także podziękował twórcom i osobom najbardziej zasłużonym w tworzeniu i utrwalaniu PDO. Po czym głos zabrali Pan Minister Lech Kołakowski, Pan Senator Jerzy Chruścikowski i Poseł Jarosław Rzepa, podkreślając znaczenie PDO dla krajowego rolnictwa. Pan Arkadiusz Kalinowski - Dyrektor SDOO w Krzyżewie w prezentacji pt. „System Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie podlaskim” omówiła historię i stan obecny PDO w województwie podlaskim.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji Pan Minister Lech Antoni Kołakowski wręczył Brązowy Krzyż Zasługi dla Pana Marcina Behnke – zastępcy dyrektora COBORU oraz 11 pracownikom naszej organizacji „Złote, Srebrne lub Brązowe Medale za długoletnią Służbę” oraz 10 osobom ministerialną odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”. Ponadto dyrektor COBORU wręczył okolicznościowe dyplomy i statuetki ”25 lat PDO” osobom oraz instytucjom/jednostkom/organizacjom zasłużonym dla tworzenia i utrwalania PDO w naszym kraju.

Od uczestników konferencji dyrektor COBORU otrzymał też wiele podziękowań i gratulacji z okazji jubileuszu.

Kierownictwo COBORU składa serdeczne podziękowania Panu Arkadiuszowi Kalinowskiemu i współpracownikom z SDOO w Krzyżewie oraz pracownikom Centrali COBORU, którzy wnieśli duży wkład w organizację Konferencji Jubileuszowej PDO.