Dni Pola


W dniu 02.06.2023 na terenach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbył się Dzień Pola pt.: Odmiana – najważniejszy czynnik w produkcji roślinnej.

Wydarzenie składało się z dwóch etapów – wykładów oraz spotkań na poletkach doświadczalnych. Dopisali zarówno goście jak i pogoda. Obecni byli przedstawiciele WODR, IHAR-PIB, IOR-PIB, WIORIN.