Szkolenie dla nauczycieli szkół rolniczych


W dniu 16 maja 2023 r. w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej gościliśmy 30 osobową grupę nauczycieli szkół rolniczych. Szkolenie zorganizowane wspólnie przez COBORU i Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie obejmowało zagadnienia z zakresu działalności COBORU; rejestracji odmian roślin uprawnych, ochrony prawnej odmian roślin, badań urzędowych COBORU jak również porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, rekomendacji odmian do praktyki rolniczej oraz nasiennictwa.

Ponadto goście mieli możność zapoznania się z funkcjonowaniem Centralnego Magazynu Nasion i zakresem prac doświadczalnych prowadzonych w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej.