Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych


W dniu 12 maja 2023 r. na terenie Zakładu Produkcyjnego firmy Bunge w Kruszwicy i Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Głębokim należącego do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych.

W spotkaniu, poza członkami Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, z przewodniczącym prof. dr hab. Markiem Mrówczyńskim na czele i reprezentantami COBORU z Centrali COBORU i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstawie uczestniczyli m.in. Pan Tomasz Wika - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Agrobiznesu Bunge Polska S.A., Pan Przemysław Stępniak - Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Kruszwicy, prof. dr hab. Roman Kierzek – Dyrektor Instytutu Ochrony Roslin PIB w Poznaniu oraz prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – emerytowany pracownik naukowy Oddziału w Poznaniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie.

W trakcie spotkania omówiono tendencje na rynku przerobu nasion rzepaku, obecną sytuacje dotyczącą Krajowego rejestru odmian tego gatunku oraz oczekiwania ze strony przemysłu i plantatorów dotyczące hodowli nowych odmian. Przewodniczący Komisji przedstawił dodatkowo sytuację dotyczącą wycofywania substancji czynnych środków ochrony roślin w UE. Dyskutowano również nad sposobem potwierdzania deklarowanych przez hodowców nowych odmian odporności na różnego rodzaju patogeny rzepaku.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznania się z zasadami skupu surowca i działalnością Zakładu Produkcyjnego w Kruszwicy oraz prowadzeniem doświadczeń odmianowych z rzepakiem w ZDOO w Głębokim.

Składamy serdeczne podziękowania dla Dyrektora ds. Agrobiznesu Bunge Polska S.A. – Pana Tomasza Wiki za pomoc w organizacji spotkania Komisji oraz gościnność.