Szkolenie w zakresie uprawy, ochrony i pielęgnacji porzeczek


Polska jest liderem produkcji porzeczek w UE, a większość plantacji znajduje się na Lubelszczyźnie. Poza skalą produkcji nasz kraj przoduje też w hodowli odmian, technologii uprawy i zbioru a także w przetwórstwie tego gatunku. W dniach 25-27 kwietnia 2023 roku w Kazimierzu Dolnym odbyło się szkolenie metodyczne w zakresie badania i oceny odmian porzeczek.

Brali w nim udział specjaliści z Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz stacji i zakładów doświadczalnych prowadzących doświadczenia z porzeczką a także inspektorzy oceny odmian. Podczas szkolenia zostały omówione kwestie związane z prowadzeniem doświadczeń WGO i OWT. Skalę produkcji, kierunki użytkowania oraz podstawowe zabiegi uprawowe omówił dr inż. Piotr Baryła - pracownik naukowy UP w Lublinie, producent porzeczki oraz prezes Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek. Ochronę upraw porzeczek przed szkodnikami i chorobami przedstawiła mgr inż. Barbara Błaszczyńska - doradca sadowniczy.

Z problematyką hodowli odmian porzeczek zapoznał uczestników szkolenia prof. dr hab. Stanisław Pluta z IO-PIB w Skierniewicach (autor kilkunastu odmian porzeczki czarnej). Rozmnażanie i produkcję wysokiej jakości materiału szkółkarskiego omówił dr inż. Paweł Bielicki z Ośrodka Elitarnego Materiału Szkółkarskiego (OEMS) w Prusach.

Bogate zasoby genowe rodzaju Ribes w kolekcjach IO-PIB w Skierniewicach przedstawił dr hab. inż. Mirosław Sitarek (prof. IO w Skierniewicach). Pobieranie prób glebowych, ustalanie dawek nawożenia oraz biologiczne środki ochrony i preparaty polepszające kondycję roślin zaprezentował dr inż. Zbigniew Jarosz - pracownik naukowy UP w Lublinie oraz doradca producentów roślin jagodowych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z doświadczeniem polowym na ocenę wartości gospodarczej odmian czarnej porzeczki realizowanym w ZDOO w Czesławicach. Ważną częścią szkolenia była też wizyta na plantacji towarowej czarnej porzeczki w okolicy Nałęczowa, profesjonalnie prowadzonej przez Zbigniewa Kopińskiego na powierzchni ponad 25 ha.