Wizyta Prezydenta Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Polsce


Prezydent Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) Francesco Mattina przebywał w Polsce od 18 do 21 kwietnia 2023 r. z wizytą studyjną. Wizyta jest częścią serii działań informacyjnych, które F. Mattina podjął w państwach członkowskich od czasu swojej nominacji w 2022. W skład delegacji oprócz Prezydenta wchodzili Dirk Theobald oraz Urszula Braun-Młodecka.

Pierwszego dnia delegacja CPVO spotkała się z Dyrekcją i pracownikami Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz odwiedziła Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Wielkiej.

Kolejnym punktem pierwszego dnia wizyty był wykład na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Drugiego dnia Urszula Braun-Młodecka wygłosiła wykład dla pracowników COBORU. Francesco Mattina wraz z delegacją COBORU brał udział w Konferencji Polskiej Izby Nasiennej i spotkał się przedstawicielami krajowych firm hodowlano-nasiennych.

Trzeciego i ostatniego dnia wizyty miały miejsce wyjazd do szkółki roślin ozdobnych oraz z kierownictwem Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego