Narada Kadry Kierowniczej COBORU


W dniach 15-16 kwietnia 2023 roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się wiosenna narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była głównie omówieniu wykonania przez stacje doświadczalne oceny odmian planu finansowego za 2022 rok, przedstawienie zmian w Krajowym rejestrze po tegorocznych posiedzeniach Komisji ds. rejestracji odmian, a także planu badań i doświadczeń COBORU, planu działalności szkoleniowo-promocyjnej i zamierzeń inwestycyjnych na 2023 rok. Omówiono również ostatnio wprowadzone i projektowane zmiany kodeksu pracy.

Narada była też okazją do uroczystego pożegnania w tym gronie Pani Marii Kozioł – długoletniej dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu oraz Pana Józefa Zycha – długoletniego Kierownika Zakładu Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian, którzy przeszli w ostatnim roku na zasłużoną emeryturę.