Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Pile


W dniach 7-8 lutego 2023 roku w Arche Hotel w Pile, na terenie województwa wielkopolskiego, odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, pomorskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 130 osób.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja rozpoczęła się przedstawieniem atrakcji turystycznych Wielkopolski, a następnie poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, planów w zakresie działalności badawczo-doświadczalnej i szkoleniowej na 2023 r. oraz realizacji zamierzeń remontowych i inwestycyjnych w COBORU w 2022 r. i planów w tym zakresie na 2023 r.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono tematy związane z rolnictwem ekologicznym w Polsce i UE, realizacją zamierzeń COBORU w zakresie ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego, biologizacją gleb a także ze sposobami bezorkowej uprawy roli.

Trzecia sesja poświęcona była przedstawieniu zagadnień dotyczących zmian klimatycznych i ich wpływu na rolnictwo oraz urządzeń i metod stosowane w pomiarach agrometeorologicznych.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej oraz specjalistów prowadzących badania OWT i WGO, w tym PDO.


otwarcie Regionalnej Konferencji Metodycznej COBORU: Dyrektor COBORU H. Bujak, Dyrektor SDOO w Słupi Wielkiej G. Tratwal, Inspektor COBORU W. Bieniewicz
uczestnicy Regionalnej Konferencji Metodycznej COBORU na Sali wykładowej
uczestnicy Regionalnej Konferencji Metodycznej COBORU na Sali wykładowej
wystąpienie dr. Tomasza Lenartowicza
wystąpienie Pana Jacka Cieślewicza
wystąpienie Pana Adama Bauczy