Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych


W dniu 14 lutego 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022-2025, na którym omówiono propozycje zmian w Krajowym rejestrze w zakresie odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi, roślin bobowatych drobnonasiennych, roślin wiechlinowatych oraz innych roślin pastewnych. Posiedzeniu Komisji przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Księżak.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin pastewnych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ww. grup roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 20 nowych odmian roślin pastewnych i soi.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Bobik
 • Cartoon (nazwa hodowlana - PHP 20-45)
  odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Mystic (nazwa hodowlana - PHP 20-33)
  odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Groch siewny
 • Asgard (nazwa hodowlana - PHP EF 20-23)
  odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Jowisz (nazwa hodowlana - WTD 8020)
  odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • SM Market (nazwa hodowlana - PRH 196/20)
  odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
Łubin biały
 • Kulig (nazwa hodowlana - WTD 4020)
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Łubin wąskolistny
 • Pog o (nazwa hodowlana - WTD 3820)
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • SM Kastor (nazwa hodowlana - PRH 496/20)
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
 • SM Tales (nazwa hodowlana - PRH 111/20)
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
Soja
 • Acassa (nazwa hodowlana - SZD S5552)
  odmiana wczesna do średniowczesnej (ocena 4); zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • Antaria (nazwa hodowlana - SZD S5706)
  odmiana bardzo wczesna do wczesnej (ocena 2); zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • Arnold (nazwa hodowlana - CH22624)
  odmiana średniowczesna (ocena 5); zgłaszający: P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH
 • Vineta PZO (nazwa hodowlana - PZO 18SJ01)
  odmiana wczesna (ocena 3); zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
Koniczyna łąkowa (syn. koniczyna czerwona)
 • Resolution (nazwa hodowlana - DFRC3)
  odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: Cérience
Lucerna siewna
 • Andantino (nazwa hodowlana - FD 0906)
  odmiana pastewna; zgłaszający: DLF Seeds A/S
 • Cigale (nazwa hodowlana - FD 1112)
  odmiana pastewna; zgłaszający: DLF Seeds A/S
Festulolium
 • Lukida
  odmiana pastewna, heksaploidalna, przydatna do użytkowania kośno-polowego; zgłaszający: DLF Seeds A/S
Życica trwała (syn. rajgras angielski)
 • Futural (nazwa hodowlana - TRAH1214)
  odmiana pastewna, tetraploidalna, przydatna do użytkowania wielokośnego (pastwiskowego) oraz kośno-polowego; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
Rzodkiew oleista
 • Lato (nazwa hodowlana - Raph 2020/11)
  odmiana pastewna, diploidalna, przeznaczona głównie do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Pietrzak" sp. z o.o. sp. k.
 • Nil (nazwa hodowlana - Raph 2020/02)
  odmiana pastewna, diploidalna, przeznaczona głównie do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Pietrzak" sp. z o.o. sp. k.
Członkowie komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych podczas głosowania
Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych
Prezentacja danych dotyczących Krajowego rejestru podczas spotkania przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych
Członkowie komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych podczas obrad