Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy


W dniu 9 lutego 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom kukurydzy, które prowadził zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Tadeusz Michalski.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian kukurydzy, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tego gatunku, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja opiniowała zamierzenia rejestrowe przygotowane przez COBORU dotyczące wpisania i odmowy wpisania do Krajowego rejestru odmian nowych odmian kukurydzy.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego 33 nowych, następujących odmian kukurydzy:


 • Aktoro (nazwa hodowlana - SL10541)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • Amarola (nazwa hodowlana - KXC0112)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), bardzo wczesna, FAO 200; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Apolonio (nazwa hodowlana - KXB9310)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO 200; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Bandana (nazwa hodowlana - ESZ21206)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • BRV2604D (nazwa hodowlana - X90P860)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • Combato (nazwa hodowlana - KXC1322)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • ES Myfriend (nazwa hodowlana - ESZ9213)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • Farmarcan (nazwa hodowlana - SM K0592)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Farmsaat Polska sp. z o.o.
 • Honoreen (nazwa hodowlana - LZM370/49)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średniopóźna, FAO 270; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • Keito (nazwa hodowlana - KXC0204)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Kumitso (nazwa hodowlana - KXC1052)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • KWS Aikido (nazwa hodowlana - KXC1053)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • KWS Editio (nazwa hodowlana - KXC0337)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno i kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • KWS Emporio (nazwa hodowlana - KXC0121)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • KWS Garmino (nazwa hodowlana - KXB9370)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • KWS Marcopolo (nazwa hodowlana - KXC1054)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), bardzo wczesna, FAO 190; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • KWS Monumento (nazwa hodowlana - KXC0341)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • LG32257 (nazwa hodowlana - LZM270/58)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LID1145C (nazwa hodowlana - ESZ21102)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO 210; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • LID2020C (nazwa hodowlana - ESZ20201)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • LID3620C (nazwa hodowlana - ESZ20312)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • Lunexal (nazwa hodowlana - RH20022)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • MHR Vamos (nazwa hodowlana - MHR-KK-4020)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
 • P8255 (nazwa hodowlana - X85P732)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • P8532 (nazwa hodowlana - X85P729)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • P8683 (nazwa hodowlana - X85N988)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • P8782 (nazwa hodowlana - X90P836)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • P9042
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • Rosaleen (nazwa hodowlana - LZM370/45)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średniopóźna, FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • SM Ruten (nazwa hodowlana - SMH 49520)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), wczesna, FAO 220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”.
 • Sunbird (nazwa hodowlana - ESZ20207)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • Tabarro (nazwa hodowlana - SL27053)
  odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC), średniowczesna, FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • Wesley (nazwa hodowlana - LZM170/52)
  odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC), wczesna, FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
Członkowie komisji ds. rejestracji odmian roślin kukurydzy podczas głosowania
Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy – rozpoczęcie posiedzenia
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin kukurydzy
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin kukurydzy – głosowanie członków komisji