Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych


W dniu 27 stycznia 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych w kadencji 2022-2025, obejmujące odmiany obu grup roślin. Posiedzeniu Komisji przewodniczył prof. dr hab. Marek Mrówczyński.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin oleistych i włóknistych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 21 nowych odmian roślin oleistych (18 odmian rzepaku ozimego i trzech odmian gorczycy białej) oraz jednej odmiany lnu włóknistego.

Po posiedzeniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian:

Rzepak ozimy
 • Amoroso (nazwa hodowlana - ESC20099)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
 • Anton (nazwa hodowlana - CBI 19-10)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 • Attica (nazwa hodowlana - LE19/419)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • Bogota (nazwa hodowlana - WRH 619)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Croissant (nazwa hodowlana - WRH 636)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Cromat (nazwa hodowlana - RAP 602)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Janosh (nazwa hodowlana - RAP20258W11)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Kuba (nazwa hodowlana - CBI 19-6)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 • LG Adeline (nazwa hodowlana - LE20/434)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Aphrodite (nazwa hodowlana - LE20/445)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Baracuda (nazwa hodowlana - LE19/422)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Wagner (nazwa hodowlana - LE19/428)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • Marvin (nazwa hodowlana - CBI 18-4)
  Odmiana populacyjna; zgłaszający: Cluser Breeding International GmbH
 • PT315 (nazwa hodowlana - X19WT299C)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Poland sp. z o.o.
 • Richmond (nazwa hodowlana - DMH 568)
  Odmiana mieszańcowa o potwierdzonej w badaniach IOR-PIB odporności na kiłę kapusty, w zakresie patotypów Plasmodiophora brassicae najczęściej występujących w Polsce; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Romeo (nazwa hodowlana - DMH 512)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Texas (nazwa hodowlana - RAP20270W11)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Valerian (nazwa hodowlana - RAP20284W11)
  odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Gorczyca biała
 • Festina (nazwa hodowlana - GFN 201G)
  Odmiana populacyjna przydatna zwłaszcza do uprawy w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Firma Nasienna GRANUM- Z.Manias-S.Menc-J.Szymański Spółka Jawna"
 • Rotex (nazwa hodowlana - GR/2020/1)
  Odmiana populacyjna przydatna do uprawy na nasiona, a także w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: "Pietrzak" sp. z o.o. sp. k.
 • Teriwa (nazwa hodowlana – POH 320)
  Odmiana populacyjna o bardzo małej zawartości w nasionach glukozynolanów, w tym synalbiny oraz niskiej zawartości kwasu erukowego; przydatna do uprawy na nasiona, a także w międzyplonie ścierniskowym; zgłaszający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy.
Len zwyczajny – włóknisty
 • Hera (nazwa hodowlana - HDH)
  Odmiana lnu włóknistego o dobrym plonie zarówno słomy jak i nasion; zgłaszający: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych
Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych - głosowanie