Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka


W dniu 26 stycznia 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom ziemniaka, które prowadził jej wiceprzewodniczący mgr inż. Paweł Kaczmarek

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian ziemniaka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ziemniaka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru pięciu nowych odmian ziemniaka.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian:

 • Brylantt (nazwa hodowlana - STB 25220)
  odmiana skrobiowa wczesna. Plon skrobi powyżej wzorca dla grupy wczesności. Zawartość skrobi średnio 20,4%. Duża odporność na wirusa Y. Zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
 • Gladius (nazwa hodowlana - STB 25320)
  odmiana skrobiowa średniowczesna. Plon ogólny oraz skrobi duży. Zawartość skrobi średnio 19,2%. Duża odporność na wirusa Y. Zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
 • Rima (nazwa hodowlana - ZAH 27520)
  odmiana jadalna średniowczesna o średnim potencjale plonowania. Typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy lekko mączysty do ogólnoużytkowego. Kremowy kolor miąższu. Duża odporność na wirusa Y. Zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR
 • Sempre (nazwa hodowlana - STB 25520)
  odmiana skrobiowa średniowczesna. Plon ogólny oraz skrobi duży. Zawartość skrobi średnio 19,0%. Duża odporność na wirusa Y. Zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie
 • Zeta (nazwa hodowlana - ZAH 27820)
  odmiana skrobiowa wczesna. Plon skrobi na poziomie wzorca dla grupy wczesności. Zawartość skrobi średnio 19,4%. Duża odporność na wirusa Y. Zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. - Grupa IHAR
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka
Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka
bulwy ziemniaka odmiany Brylant
bulwy ziemniaka odmiany Gladius
bulwy ziemniaka odmiany Rima
bulwy ziemniaka odmiany Sempre
bulwy ziemniaka odmiany Zeta