Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka


W dniu 24 stycznia 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom buraka, które prowadził jej przewodniczący dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian buraka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 19 nowych odmian buraka (17 odmian buraka cukrowego oraz dwóch odmian buraka pastewnego)

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian buraka, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian:

Burak cukrowy
 • Aztec (nazwa hodowlana – HI1540)
  Odmiana typu normalno-plennego, niskocukrowego. Zgłaszający: Hilleshög sp. z o.o.
 • Bona (nazwa hodowlana – PPW 7420)
  Odmiana typu normalno-plennego, wysokocukrowego. Zgłaszający: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
 • BTS1715 (nazwa hodowlana - B1266)
  Odmiana typu wysokoplennego, niskocukrowego o bardzo dużej odporności na chwościka buraka. Zgłaszający: Betaseed GmbH
 • BTS 2645 (nazwa hodowlana - B1271)
  Odmiana typu normalno-plennego, wysokocukrowego. Zgłaszający: Betaseed GmbH
 • Dagmara KWS (nazwa hodowlana - 1K100)
  Odmiana typu wysokoplennego, normalno-cukrowego o bardzo dużej odporności na chwościka buraka. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • Dolerosa KWS (nazwa hodowlana - 1K119)
  Odmiana typu plennego, normalno-cukrowego tolerancyjna na mątwika burakowego o bardzo dużej odporności na chwościka buraka. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
 • FD Guarin (nazwa hodowlana - FD21B1166)
  Odmiana typu plennego, niskocukrowego. Zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
 • FD Murbell (nazwa hodowlana - FD21B4056)
  Odmiana typu plennego, niskocukrowego. Zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
 • FD Tabby (nazwa hodowlana - FD21B4055)
  Odmiana typu normalno-plennego, normalno-cukrowego o dość dobrej odporność na chwościka buraka. Zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
 • Gokart (nazwa hodowlana - SV2566)
  Odmiana typu wysokoplennego, niskocukrowego o dobrej odporności na chwościka buraka. Zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.
 • Javelin (nazwa hodowlana - KTA2016)
  Odmiana typu normalno-plennego, wysokocukrowego. Zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
 • Pomerania (nazwa hodowlana - KTA2012)
  Odmiana typu normalno-plennego, normalno-cukrowego. Zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.
 • Rokselana(nazwa hodowlana - SV2571)
  Odmiana typu normalno-plennego, niskocukrowego tolerancyjna na mątwika burakowego. Zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o.o.
 • ST Caracas (nazwa hodowlana - ST12124)
  Odmiana typu wysokoplennego, niskocukrowego. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • ST Kair (nazwa hodowlana - ST15110)
  Odmiana typu normalno-plennego, wysokocukrowego, tolerancyjna na mątwika burakowego. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Spectra (nazwa hodowlana – MH2039)
  Odmiana typu normalno-plennego, niskocukrowego. Zgłaszający: DLF Beet Seed ApS
 • Sudek (nazwa hodowlana - ST1520045)
  Odmiana typu normalno-plennego, normalno-cukrowego tolerancyjna na mątwika burakowego. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
Burak pastewny
 • Sirizu (nazwa hodowlana - FD21F2017)
  Odmiana jednokiełkowa o różowej barwie korzeni; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
 • Tedyri (nazwa hodowlana - FD21F2018)
  Odmiana jednokiełkowa o różowej barwie korzeni; zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian buraka
Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian buraka
Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian buraka
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian buraka