Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych


W dniu 17 stycznia 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom zbóż jarych, które prowadził jej przewodniczący Prof. dr hab. Marek Korbas.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż jarych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 22 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 9, pszenica zwyczajna – 6, owies zwyczajny – 3, żyta – 3 oraz jedną odmianą pszenżyta).

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień jary
 • Amaretto (nazwa hodowlana - STH 12420)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Kakadu (nazwa hodowlana - NOS 113.160-13)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • KWS Premis (nazwa hodowlana - KWS 18/3518)
  Odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • Lexy (nazwa hodowlana - Br 14052a1)
  Odmiana typu browarnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • LG Flamenco (nazwa hodowlana - LGBN16509-4)
  Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Rumba (nazwa hodowlana - LGBN1865)
  Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • Magnus (nazwa hodowlana - STH 12320)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Masimo (nazwa hodowlana NAD 7020)
  Odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Sting (nazwa hodowlana NORD 19/2338)
  Odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Owies zwyczajny
 • Dynamit (nazwa hodowlana - STH 13620)
  Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • MHR Samuraj (nazwa hodowlana - MHR-PO-2820)
  Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.
 • Motto (nazwa hodowlana - STH 13320)
  Odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Pszenica zwyczajna jara
 • Eskapada (nazwa hodowlana - KOH 7320)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Klaudyna (nazwa hodowlana - DC 420)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Konstancja (nazwa hodowlana - DC 16 273)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Mohican (nazwa hodowlana - BAUB 20.6008)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: SZB Polska sp. z o.o. sp. j.
 • Pireus (nazwa hodowlana - STRU 153200s15)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Stachus (nazwa hodowlana - BAUP 19.6013)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: SZB Polska sp. z o.o. sp. j.
Pszenżyto jare
 • Frigus (nazwa hodowlana - DC 12018)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Żyto jare
 • KWS Allocator (nazwa hodowlana - KWS-SH03)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • KWS Osbor (nazwa hodowlana - KWS-SH04)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • Rolfutter (nazwa hodowlana - ROL 2002)
  Odmiana przydatna na zielonkę; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasienne "ROLNAS" sp. z o.o.
Zdjęcie 1: Rozpoczęcie spotkanie zgłaszających odmiany z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych na sali konferencyjnej
Zdjęcie 2: Spotkanie zgłaszających odmiany z członkami Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych na sali konferencyjnej
Zdjęcie 3: Obrady Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych
Zdjęcie 4: : Głosowanie podczas posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych