Narada Kadry Kierowniczej COBORU


W dniach 13-14 grudnia 2022 roku w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była głównie omówieniu zaawansowania w zakresie podjętych w roku bieżącym zamierzeń remontowych i inwestycyjnych oraz zabezpieczenia SDOO/ZDOO w środki produkcji (nawozy, środki ochrony roślin, paliwa) na 2023 r.

Ponadto omówiono plany dotyczące działalności badawczo-doświadczalnej, szkoleniowej i promocyjnej COBORU na 2023 r., wykonanie planu finansowego COBORU za III kwartał 2022 rok, najistotniejsze zmiany w zakresie systemu zamówień publicznych oraz wybrane zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej, prawa pracy oraz zapowiadane zmiany w zakresie kodeksu pracy.

Narada była też okazją do uroczystego pożegnania Pani Jolanty Madejskiej długoletniej dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach, która latem przeszła na zasłużoną emeryturę.


Otwarcie narady przez prof. dr hab. Henryka Bujaka,
Uczestnicy Narady
Wystąpienie Dyrektora SDOO w Karzniczce – mgr inż. Jarosława Kapiszki
Pożegnanie Pani Jolanty Madejskiej – wieloletniego dyrektora SDOO w Węgrzcach