XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza - Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie


W dniach 3 - 4 września 2022 roku w Częstochowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie wraz z imprezą towarzyszącą „XXXI Krajową Wystawą Rolniczą

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej przygotował stoisko na XXXI Krajowej Wystawie Rolniczej, na którym zaprezentował swoją działalność urzędową w obszarach rejestracji, rekomendacji i ochrony prawnej odmian. Za organizację stoiska i jego obsługę odpowiedzialną była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej (woj. świętokrzyskie).

Odwiedzający stoisko COBORU mieli możliwość zapoznania się z bieżącymi wydawnictwami COBORU oraz z ekspozycją odmian roślin rolniczych oraz warzyw i owoców. Informacje udzielane przez specjalistów na temat postępu odmianowego cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Stoisko COBORU odwiedził Pan Henryk Kowalczyk – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Jadwiga Wiśniewska, Posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz wielu innych gości, którzy pozytywnie ocenili stoisko i zadania statutowe realizowane przez COBORU. Również podczas oficjalnej Konferencji XXXI Krajowej Wystawy Rolniczej miało miejsce wręczenie Pucharu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka dla COBORU za wyposażenie w efektywny mechanizm doboru odmian przystosowanych do warunków poszczególnych województw.

Kierownictwo COBORU składa jednocześnie serdeczne podziękowanie Dyrekcji i Specjalistom SDOO w Słupi Jędrzejowskiej za zorganizowanie i obsługę stoiska COBORU


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk i Posłanka do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska na stoisku COBORU z Dyrektorem H. Bujakiem, Dyrektor E. Kotarską
Dyrektor H. Bujak z Dyr. E. Kotarską i Specjalistką D. Kuśmierską na stoisku COBORU
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk i Posłanka do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska podczas otwarcia XXXI Krajowej Wystawy Rolniczej
Posłanka do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska i Dyrektor H. Bujak na stoisku COBORU
Wręczenie pucharu dla COBORU przez Ministra H. Kowalczyka
Specjaliści SDOO w Słupi na stoisku COBORU: K. Radwan i D. Kuśmierska