XII Seminarium „Metody Statystyczne w Ocenie Odmian”


W dniach od 4 do 7 lipca 2022 odbyło się w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej Dwunaste Seminarium na temat „Metody Statystyczne w Ocenie Odmian”. W seminarium wzięło udział 25 osób z dziesięciu krajów (Australia, Czechy, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania), przy czym pięcioro uczestników seminarium brało udział w formie online.

Uczestników seminarium przywitał Z-ca Dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych mgr inż. Marcin Behnke, który następnie przedstawił krótką prezentację dotyczącą organizacji, zadań i zasad funkcjonowania systemu ochrony prawnej i rejestracji odmian roślin w Polsce, a także zakres prowadzonych badań odrębności wyrównania i trwałości odmian (OWT) oraz wartości gospodarczej odmian (WGO).

Seminarium składało się z ośmiu sesji, na których przedstawiono 19 referatów. Tematyka referatów dotyczyła głównie: układów doświadczalnych stosowanych doświadczalnictwie odmianowym oraz ich analizie, oraz szeroko pojętych zastosowań liniowych modeli mieszanych w doświadczalnictwie odmianowym. Odrębny blok tematyczny dotyczył sposobów charakterystyki środowisk i możliwości modelowania genotypu przez interakcje środowiskowe, co ma coraz większe znaczenie w świetle zmian klimatycznych zachodzących na świecie.

W tracie seminarium uczestnicy mieli możliwość z zapoznaniem się z zakresem prac hodowlanych w HR Smolice oraz wybranymi wydarzeniami z historii Polski przedstawionymi na wystawie zatytułowanej „Historia Polski z klocków LEGO®”.


Zdjęcie 1 H. Buntaran z Uniwersytetu w Hohenheim (Niemcy) wygłasza referat dotyczący ocena korelacji genetycznej w plonie kukurydzy na podstawie oficjalnych badań niemieckich i polskich
Zdjęcie 2 T. Vernon z BioSS (Szkocja) omawiająca wyniki dotyczące różnych podejść do analizy zmienności przestrzennej w doświadczeniach polowych.
Zdjęcie 3 Prezentacja online J. Herrera z Agroscope (Szwajcaria), w której omawia różne sposoby opisu środowisk i ich zastosowanie w doświadczalnictwie odmianowym.
Zdjęcie 4 Prezentacja online J. Herrera z Agroscope (Szwajcaria), w której omawia różne sposoby opisu środowisk i ich zastosowanie w doświadczalnictwie odmianowym.
Zdjęcie 5 Wizyta uczestników Seminarium na polach doświadczalnych HR Smolice. Janusz Rogacki pokazuje usuwanie pyłku kukurydzy.
Zdjęcie 6 Prezentacja online F. Laidiga z Uniwersytetu w Hohenheim (Niemcy), w której przedstawia wyniki dotyczące efektywności wykorzystania białka i stabilności wartości wypiekowej pszenicy ozimej.


Referaty: